0212 255 67 28

KARBOND?OKS?T

K?MYASAL ÜRÜN VE F?RMA TANIMI
Ürün Ad? : KARBOND?OKS?T( Gaz Halinde )
Kimyasal Formülü : CO2
Kullan?m Alan? : Yumu?ak içeceklerde; Su ??lemlerinde pH kontrolü için; Metal kayna??nda inert bir örtü olarak; Seralarda bitki ya?am? için bir büyüme uyar?c?s? olarak; G?da ürünlerinin dondurulmas? ve so?utulmas?nda ve Yang?n söndürücü olarak kullan?lmaktad?r.