0212 255 67 28

H?DROJEN

K?MYASAL ÜRÜN VE F?RMA TANIMI
Ürün Ad? : H?DROJEN ( Bas?nçl? Gaz Halinde )
Kimyasal Formülü : H2
Kullan?m Alan? : Amonyak sentezinde; Petrol rafinelerinde, doymam?? petrol ürünlerinin hidrojenle?tirilmesinde; Metanol sentezinde; Organik bile?iklerin hidrojenasyonunda ( sebze, organik ya?lar vb. ); Oksihidrojen ve atomik, hidrojen kaynak uygulamalar?nda; Uzay sanayinde yak?t olarak; Plastik ve sentetik iplik ( Elyaf ) sanayiinde; Oksihidrojen alevi cam ve kuvars imalat?nda; Elektronik sanayiinde kullan?l?r.