0212 255 67 28

ET?LEN OKS?T

K?MYASAL ÜRÜN VE F?RMA TANIMI
Ürün Ad? : ET?LEN OKS?T
Kimyasal Formülü : C2H4O
Kullan?m Alan? : Hava ile birle?iminde yan?c? olmayan özelli?ini sa?lamak için, asal gazlar, CO2 ve halokarbonlar ile kar???m halinde kullan?l?r. CO2 kar???ml? Etilenoksit gaz?; T?pta ,sterilizasyonda; Optik aletlerin sterilizasyonunda; Is?ya kar?? duyarl? malzemeler ile talk tozu ve toprak gibi ?s? yal?tan malzemelerin sterilizasyonunda kullan?l?r.