0212 255 67 28

AZOT PROTOKS?T

K?MYASAL ÜRÜN VE F?RMA TANIMI
Ürün Ad? : AZOT PROTOKS?T ( Narkoz Gaz?, Protoksit D’Azot Gaz?, Nitröz Oksit Gaz? )
Kimyasal Formülü : N2O
Kullan?m Alan? : T?p alan?nda ameliyatlarda anestezi maksad?yla; G?da sanayiinde krema yap?m?nda; Otomotiv endüstrisinde motorlara üstün güç sa?lamak amac?yla ve laboratuarlarda kullan?lmaktad?r.