0212 255 67 28

ASET?LEN

K?MYASAL ÜRÜN VE F?RMA TANIMI
Ürün Ad? : ASET?LEN ( Çözünmü? Gaz )
Kimyasal Formülü : C2H2
Kullan?m Alan? : Oksiasetilen kayna??nda ve kesiminde; Deniz fenerinde; Kimya sanayiinde; ve Yüksek alev s?cakl???na ihtiyaç duyulan yerlerde kullan?l?r.