0212 255 67 28

ARGON

K?MYASAL ÜRÜN  TANIMI
Ürün Ad? : ARGON ( Bas?nçl? Gaz Halinde )
Kimyasal Formülü : Ar
Kullan?m Alan? : Gaz alt? kayna??nda koruyucu gaz olarak , Kaliteli çelik üretiminde , homojen bir çelik banyosu sa?lanmas? ve banyo içersinde olu?an, döküm sonras? mekanik özellikleri kötü yönde etkileyecek gazlar?n tasfiyesi için , Ampul imalat? ve spektrometre cihazlar?nda kullan?l?r.