0212 255 67 28

45KG PROPAN T¨ıP

Miks ve propan olmak üzere iki ayr? çe?idi vard?r. Miks %70 bütan ve %30 propandan olu?maktad?r. Propan tüpünde ise sadece propan gaz? bulunmaktad?r. Propan gaz? -45 C’de dahi buharla?abilme özelli?i ile özellikle so?uk iklimlerde ve sanayide kullan?lmaktad?r.