0212 255 67 28

24KG T?CAR? T¨ıP

Aygaz, i?yeri mü?terilerinin talep ve beklentilerini kar??lamak üzere farkl? çe?itlerde tüpler sunmaktad?r. Bu tüplerin tümü, Aygaz tesislerinde doldurulduklar?n?n, güvenlik testlerinden geçtiklerinin ve ilk defa kullan?c? taraf?ndan aç?ld?klar?n?n garantisi olan hologram kapak ile tüketicilere ula?t?r?lmaktad?r. Bunun yan?nda teknik servis ekiplerimiz, olas? sorunlar?n?z? çözmek ve gerekli durumlarda müdahalede bulunmak için 7 gün / 24 saat görev ba??ndad?rlar.