0212 255 67 28
HABERLER ? ?kinci Haber
Gülen S?nai Gazlar“Mü?terilerinin beklentilerini en iyi ?ekilde kar??lamay? kendine  ilke edinen Gülen S?nai Gazlar ürün gam?na yak?n zamanda yeni ürünler ekleyecektir.” 
 
Gülen S?nai Gazlar“Kaliteli ürünleri geli?mi? servis a?? ile en h?zl? ?ekilde mü?terilerine ula?t?rmay? hedeflemektedir.